Het einde van management

Soms hoor je een krachtige uitspraak die desalniettemin dicht bij de waarheid ligt. Bijvoorbeeld: ‘Management is een oplossing voor een probleem dat niet bestaat’. Koren op mijn molen, want als coach help ik organisaties om (weer) te werken vanuit betrokkenheid, zelfsturing en eigenaarschap.

Frederick Winslow Taylor In 1911 publiceerde Frederick Winslow Taylor ‘The principles of scientific management’. Dit boek heeft bijgedragen aan de start van de industriële revolutie. Taylor introduceerde het principe van management en stelde dat er denkers en doeners nodig zijn. Doeners om werk te verzetten en denkers om ze te sturen. Daarbij keek hij naar hoe bedrijven hun werkprocessen efficiënt konden inrichten, om zo hun kosten te verlagen en winst te verhogen. Hoewel Taylor dus een flinke bijdrage heeft geleverd aan technologische vooruitgang, is zijn denken inmiddels achterhaald. Met geld verdienen en besparen redden organisaties het al lang niet meer. Bedrijven moeten tegenwoordig streven naar kwaliteit. Ze moeten  hoogwaardige producten en diensten leveren waar vraag naar is, en die producten en diensten moeten ook nog eens gemaakt of geleverd worden door de juiste mensen; mensen met passie en kennis van hun ‘craft’. Waar arbeiders vroeger hard moesten werken om hun gezinnen te onderhouden ‒ omdat de industrie de kleinere werkplaatsen overnam en landbouw geïndustrialiseerd werd ‒ zien we tegenwoordig mensen die hun werk doen, omdat ze iets willen toevoegen aan hun dagelijks bestaan en de samenleving. Ze willen het verschil maken.

Bedrijfsbelang

Als Agile-coach help ik teams het ‘Taylor denken’ (Taylorism) van zich af te schudden en zelf beslissingen te nemen. Doen ze dat goed, dan wordt dit beslissen gevoed door een sterke bedrijfsdoelstelling en visie. Wie volgens het Agile-framework werkt, doet dat min of meer automatisch. Want Agile dwingt je om de wensen helder in kaart te brengen. En als die wensen eenmaal helder zijn neergezet, weet iedereen binnen de organisatie wat de bedoeling is en wat er voor nodig is om dit doel te behalen. Kortom, er is sprake van een doel, de motivatie om dat doel te halen en daarmee een duidelijke richting die voortkomt uit een heldere visie.

Why?

Helaas is die visie vaak onduidelijk of verwaterd. Veel organisaties weten niet meer waarom ze iets doen en voeden hun visie nog vanuit het Taylorism. Simon Sinek heeft jaren terug een mooi verhaal neergezet over de ‘why’. Vaak is het ‘waarom’ we iets doen financieel gedreven. Maar deze drijfveer valt niet altijd goed bij medewerkers en klanten. Hoe het ook kan? We kennen allemaal het voorbeeld van Apple. Apple wil net als ieder bedrijf winstgevend zijn, maar ze willen vooral de status quo veranderen: zorgen dat mensen anders tegen technologie aankijken. De ‘why’ is in het geval van Apple dus hun visie. Wil je meer over de ‘why’ weten, bekijk dan eens deze Tedtalk.

Holacracy

Dit nieuwe denken vraagt om een andere aanpak. Veel organisaties gaan over op werkmodellen die zelfsturing bevorderen. Denk hierbij aan het eenvoudige Scrum, maar ook grotere modellen hebben gretig aftrek. Denk aan SAFe, LeSS, Nexus en zelfs de manier van werken zoals dat bij Spotify gebeurt. Al deze modellen hebben één ding  gemeen, namelijk zelfsturing binnen organisaties. Holacracy is de next big thing. Dit komt neer op zelforganisatie op basis van rollen, waarbij er vrijwel geen leidinggevende meer is. In al deze modellen is sturend management onnodig. En toch proberen veel organisaties hier nog standvastig in te blijven. Logisch, want veel mensen verdienen een leuke boterham aan hun managementtaken. Toch is het vasthouden aan iets wat geen toegevoegde waarde meer heeft, niet meer van deze tijd. Bedenk dat ongeveer 30% van de overhead binnen organisaties wordt besteed aan management. En vaak vinden de mensen die worden aangestuurd dit helemaal niet fijn. De oplossing? Tegenlicht van de VPRO heeft hier een mooie aflevering over gemaakt.

Wat kunt u doen?

Maak geen managementcompromis of tussenoplossing omdat ‘we het altijd zo gedaan hebben’. Het probleem is niet meer aanwezig, dus de oplossing is overbodig. Die omslag is niet eenvoudig; het is een uitdaging. Maar er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat het zijn vruchten uiteindelijk afwerpt. Sterker nog, de meest succesvolle organisaties van dit moment zijn die bedrijven waar zelfsturing in werking is gezet. Dat is toch wel iets om over na te denken…