06/04/2014

Lego® BuildToExpress

BtEHoe werkt LEGO® Education BuildToExpress?

BuildToExpress geeft leerlingen van alle niveaus het vermogen om hun gedachten en gevoelens creatief te communiceren. Leerlingen krijgen de opdracht om modellen te bouwen die hun begrip van allerhande concepten uit het curriculum tonen: hoe ze een karakter uit een boek ‘zien’ of hoe ze een historisch moment visualiseren. Omdat er geen goede of foute antwoorden zijn, is het ook een uitstekende manier om interpersoonlijke situaties die in de klas ontstaan aan te pakken. Daarbij krijgen leerlingen de kans om hun eigen persoonlijke gevoelens op een constructieve manier te delen.

Leren communiceren

Het BuildToExpress-proces helpt leerlingen om hun gedachten en ideeën over verschillende onderwerpen te uiten door middel van het bouwen van symbolische modellen met LEGO® steentjes. De methode zorgt voor een veilige en niet-oordelende omgeving waarin elke leerling actief betrokken kan worden en in staat is om zijn ideeën en meningen tot uitdrukking te brengen. Leerlingen gebruiken en ontwikkelen hun creatief denkvermogen en probleemoplosvaardigheden om individueel modellen te bouwen die hun begrip van specifieke curriculum-gebaseerde onderwerpen illustreren.

Op maat voor elke klas

Je kunt de BuildToExpress-materialen aanpassen aan de specifieke behoefte van jouw klas en het onderwerp dat je onderwijst. BuildToExpress is een uitstekende tool voor reflectie en discussie over onderwerpen waar er meer dan een oplossing voor een probleem is, of waarbij je verschillende standpunten wilt aanmoedigen. Bij BuildToExpress zijn er geen goede of foute antwoorden, en je zult ontdekken hoe het creatief denken bij je leerlingen tot bloei komt. BuildToExpress is ontwikkeld door onderwijzers en leer- en onderwijsspecialisten. Het is een beproefde methode die je stijl van lesgeven en de manier waarop je leerlingen zich uitdrukken kan veranderen.

Wat leer je in deze training?

  • Het creëren van vaardigheidsontwikkelprocessen voor je leerlingen.
  • Het ontwerpen en organiseren van je eigen BuildToExpress lessen.
  • Het faciliteren van BuildToExpress processen en lessen.

Daarnaast maak je kennis met de LEGO® Education visie op leren:

  • Het creëren van een leer-context die leerlingen in staat stelt om te leren.
  • Leerlingen uitdagingen geven die geen vaststaande antwoorden hebben (bijv. open vraagstellingen).
  • Het inzetten van zowel verbale als niet-verbale methoden om inzichten en kennis te verwerven, bijv. het creëren van een leer-context die leerlingen aanmoedigt om hun handen en hun zintuigen gelijktijdig te gebruiken (hands-on leren en “leren door te doen”)
  • Het implementeren van constructionisme: Het idee dat hands-on ervaring een essentieel onderdeel is van het leerproces (ervaringsgericht leren). Leerlingen bouwen kennis op door het maken van fysieke objecten met hun handen, experimenteren met hun creaties en observeren. Via het proces verkrijgen ze een nieuw begrip van de wereld om hen heen.

Praktische informatie

  • De training wordt gegeven in twee dagdelen, aansluitend of los van elkaar en door een gecertificeerde LEGO® Education Academy Teacher Trainer.
  • Voor deze training is geen vooropleiding nodig.
  • Trainingen kunnen worden gegeven bij u op school.

Meer weten en een training boeken of kennismaken. Neem gerust hier contact op of kijk op www.yellowducks.nl

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com