Training & Workshops

Wij zijn specialist op het gebied van training & management
volgens de AGILE mindset

iFacilitate - Edwin Verweij - specialist van AGILE training & management

Uitgebrachte boeken

Hier kun je mijn laatste boeken bestellen over mijn denken als agile coach en trainer.

iFacilitate - Edwin Verweij - specialist van AGILE training & management

Vikingwet

Hadden de Vikingen het bij het rechte eind? Was de invoer van hun wetgeving, de eerste in West-Europa die werd vastgelegd, de stap in de goede richting? Was de overstap van bloedvergieten en roven naar handel en samenwerking de juiste weg? De geschiedenis laat zien dat de Vikingen langzaam verdwenen maar hun invloed bleef. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van hun cultuur nog merkbaar in kunst en architectuur. Maar als mensen zijn we het kwijtgeraakt. Het stoere denken. Het durven. Het doorpakken. Het ervoor gaan.

We hebben bijna dagelijks te maken met onzekerheid. Wat mag nog wel en wat mag niet? Ondernemerschap en verantwoordelijkheid zijn belangrijke aspecten geworden. Veranderen en vooral vernieuwen is het nieuwe denken. Misschien kan het geen kwaad om die oude wetgeving een nieuw leven in te blazen. Om het oerdenken weer terug te halen en te vermengen met onze huidige manier van werken. We kunnen weer nieuwe doelen gebruiken en mogen plunderen en roven om die te bereiken. Je mag een Viking zijn.

“Na 26 jaar opereren in wat we vandaag de Agile wereld noemen, is het een beschouwing waard. Dit boek is een mooie aanleiding.”
Arie van Bennekum co-author Agile Manifesto

Paperback versie.
Hadden de vikingen het bij het rechte eind? Was de invoer van hun wetgeving, de eerste in west-europa die werd vastgelegd, de stap in de goede richting? Was de overstap van bloedvergieten en roven naar handel en samenwerking de juiste weg? De geschiedenis laat zien dat de vikingen langzaam verdwenen maar hun invloed bleef. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van hun cultuur nog merkbaar in kunst en architectuur. Maar als mensen zijn we het kwijtgeraakt. Het stoere denken. Het durven. Het doorpakken. Het er voor gaan.

We hebben bijna dagelijks te maken met onzekerheid. Wat mag nog wel en wat mag niet. Ondernemerschap en verantwoordelijkheid zijn belangrijke aspecten geworden. Veranderen en vooral vernieuwen is het nieuwe denken. Misschien kan het geen kwaad om die oude wetgeving een nieuw leven in te blazen. Om het oerdenken weer terug te halen en te vermengen met onze huidige manier van werken. We kunnen weer nieuwe doelen gebruiken en mogen plunderen en roven om die te bereiken. Je mag een viking zijn.

iFacilitate - Edwin Verweij - specialist van AGILE training & management

Vikingwet

Hardcover versie – Vikingwet

Het boek Vikingwet in een luxe hardcover-versie.

Hadden de Vikingen het bij het rechte eind? Was de invoer van hun wetgeving, de eerste in West-Europa die werd vastgelegd, de stap in de goede richting? Was de overstap van bloedvergieten en roven naar handel en samenwerking de juiste weg? De geschiedenis laat zien dat de Vikingen langzaam verdwenen maar hun invloed bleef. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van hun cultuur nog merkbaar in kunst en architectuur. Maar als mensen zijn we het kwijtgeraakt. Het stoere denken. Het durven. Het doorpakken. Het ervoor gaan.

We hebben bijna dagelijks te maken met onzekerheid. Wat mag nog wel en wat mag niet? Ondernemerschap en verantwoordelijkheid zijn belangrijke aspecten geworden. Veranderen en vooral vernieuwen is het nieuwe denken. Misschien kan het geen kwaad om die oude wetgeving een nieuw leven in te blazen. Om het oerdenken weer terug te halen en te vermengen met onze huidige manier van werken. We kunnen weer nieuwe doelen gebruiken en mogen plunderen en roven om die te bereiken. Je mag een Viking zijn.

Hardcover versie.
Hadden de vikingen het bij het rechte eind? Was de invoer van hun wetgeving, de eerste in west-europa die werd vastgelegd, de stap in de goede richting? Was de overstap van bloedvergieten en roven naar handel en samenwerking de juiste weg? De geschiedenis laat zien dat de vikingen langzaam verdwenen maar hun invloed bleef. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van hun cultuur nog merkbaar in kunst en architectuur. Maar als mensen zijn we het kwijtgeraakt. Het stoere denken. Het durven. Het doorpakken. Het er voor gaan.

We hebben bijna dagelijks te maken met onzekerheid. Wat mag nog wel en wat mag niet. Ondernemerschap en verantwoordelijkheid zijn belangrijke aspecten geworden. Veranderen en vooral vernieuwen is het nieuwe denken. Misschien kan het geen kwaad om die oude wetgeving een nieuw leven in te blazen. Om het oerdenken weer terug te halen en te vermengen met onze huidige manier van werken. We kunnen weer nieuwe doelen gebruiken en mogen plunderen en roven om die te bereiken. Je mag een viking zijn.

Viking law

Englisch version

Were the Vikings right? Was the import of their legislation, the first in western europe to be recorded, the step in the right direction? Was the move from bloodshed and robbery to trade and cooperation the correct path? History shows that the vikings slowly disappeared but their influence remained. To this day, the traces of their culture is still noticeable in art and architecture. But as humans we lost it.

The tough thinking. The daring. The go getter mentality. We deal with uncertainty almost every day. What is still allowed and what is not allowed. Entrepreneurship and responsibility are important aspects. Change and especially innovation is the new way of thinking. Maybe it wouldn’t hurt to give that old legislation a new chance of life. To bring back the primal thinking and mix it with our current way of working. We can use new targets we may plunder and rob in order to attain them.

You may be a viking.

“This book is an important contribution to revitalising Agile before it becomes moribund.
I commend it to you”

Dave Snowden – Founder & Chief Scientific Officer The Cynefin Co

Hardcover versie.
Hadden de vikingen het bij het rechte eind? Was de invoer van hun wetgeving, de eerste in west-europa die werd vastgelegd, de stap in de goede richting? Was de overstap van bloedvergieten en roven naar handel en samenwerking de juiste weg? De geschiedenis laat zien dat de vikingen langzaam verdwenen maar hun invloed bleef. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van hun cultuur nog merkbaar in kunst en architectuur. Maar als mensen zijn we het kwijtgeraakt. Het stoere denken. Het durven. Het doorpakken. Het er voor gaan.

We hebben bijna dagelijks te maken met onzekerheid. Wat mag nog wel en wat mag niet. Ondernemerschap en verantwoordelijkheid zijn belangrijke aspecten geworden. Veranderen en vooral vernieuwen is het nieuwe denken. Misschien kan het geen kwaad om die oude wetgeving een nieuw leven in te blazen. Om het oerdenken weer terug te halen en te vermengen met onze huidige manier van werken. We kunnen weer nieuwe doelen gebruiken en mogen plunderen en roven om die te bereiken. Je mag een viking zijn.

iFacilitate - Edwin Verweij - specialist van AGILE training & management

Hoe een klein mannetje in mijn oor tetterde

Wat houdt een Agile-coach zoal bezig? In mijn dagelijkse werk zie ik veel zaken waarvan ik mij soms afvraag waarom ze zo gaan. In dit boekje geef ik inzicht in hoe ik dingen zie en beleef. Hoe een klein mannetje in mijn oor tetterde is voor collega-coaches die soms gewoon een beetje bevestiging kunnen gebruiken bij veranderingen binnen organisaties. Maar ook voor professionals die bij veranderingen stuiten op veel weerstand en uitdagingen.

Het leest alsof je met de schrijver praat. Snel, direct en vrolijk. Echt een praktisch boek wat de werkelijkheid beschrijft. 
Review Bol.com

Wat houdt een agile coach zoal bezig? In mijn dagelijkse werk zie ik veel zaken waarvan ik mij soms afvraag waarom ze zo gaan. In dit boekje geef ik inzicht in hoe ik dingen zie en beleef. Hoe een klein mannetje in mijn oor tetterde is voor collegacoaches die soms gewoon een beetje bevestiging kunnen gebruiken bij veranderingen binnen organisaties. Maar ook voor professionals die bij veranderingen stuiten op veel weerstand en uitdagingen.

Het mooie van Erwin is dat hij zijn mensen, de doel van een project, een goed resultaat belangrijker lijkt te vinden dan het vasthouden aan zijn positie. Dit maakt dat je open met hem kunt communiceren en eerlijke antwoorden terug kan verwachten.

iFacilitate - Edwin Verweij - specialist van AGILE training & management